درباره داده پردازان ماندگار الهیه

داده پردازان ماندگار الهیه

شرکت داده پردازان ماندگار الهیه طی بـیـش از یک دهـه با بکارگیری دانش نوین و کادر مجرب توانستـه است گامـی بلند در جهت توسـعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوری و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز سازمان‌های دولتی و خصوصی در کشور عزیزمان برداشته و همچنین اقدامات موثری در جهت بهره وری و حرکت به سوی جامعه‌ای هوشمند و دولت الکترونیک انجام دهد امید است بتوانیم در توسعه و پیشرفت این حوزه قدمی هرچند کوچک را برداشته و موجبات تعالی و رشد این فناوری را فراهم نماییم.