درباره داده پردازان ماندگار الهیه

داده پردازان ماندگار الهیه

شرکت مهندسی داده پردازان ماندگار الهیه از سال 1398 فعالیت خود را در قالب شرکت مهندسی و در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات، با بهره گیری از توان متخصصین مجرب، کارآمد و با سابقه آغاز نمود و در حال حاضر یکی ازشرکت های قانونی در حوزه مزبور در سطح کشور می باشد.